Die Stoet

ONTSTAAN

 

 

Die Karstveld kudde het in 1955 sy ontstaan te danke gehad
aan koeie uit die Wintersvlei kudde van die Van Beeck's,
Later is die Redolta stoet van die Knott's en Oppermans uit die
Noord Transvaal en ook koeie van die Theron's uit die Vrystaat
aangekoop. Uit hierdie koeie is 'n hele paar koeifamilies
gevestig, wat steeds die ruggraat van die kudde uitmaak.
President, Veldsman, Ligman, Doornspruit Weswaarts en
Doornspruit Yskor, Wintersvlei Attila en Zwaalfontein Blomveld

en bulle van Omatjenne, die Cronje's en die Derkse

was van die bulle wat in die eerste jare in die stoet gebruik is.

 

Hierdie bulle wat gebruik is, was soms suksesvol, ander kere
rampspoedig. Beeste met goeie bouvorm en bespiering is
altyd die mooiste bees, en dan moet 'n bul manlik wees. Die
definisies van 'n stoetbul was altyd: "hy moet die bul wees wat
al die kommersiële telers wil hê, net iets ekstra in die gesig.
As die bulkalf nie 'n bul is nie, moet hy ten minste 'n goeie os
wees." Met hierdie oog is bulle uitgesoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE 70'S

In die sewentiger jare is bulle uit Wintersvlei kudde aangekoop.
Hiervan was ADRIAAN die mees suksesvolle bul, hy was 'n
seun van die bekende bul Boompie wat deur Richter Jordaan
geteel is. ADRIAAN het uitstekende bespiering gegee
en sy verse het baie melk gehad. Die vroeë tagtigs is die
nageslag van ADRIAAN gebruik, waarvan Karstveld TWYFEL
en VIERKANT die belangrikste was. Twyfel het 'n voer-omset
verhouding van 3.8 kg voer vir elke kg gewig omgesit, in die
Fase C getoets. In die tyd is ook ouer beproefde bulle vir
kort tye gebruik, Akirfa WINTER is by oom Barry Gradwell
(hierdie bul was die oupa van Karstveld MEESTER) gekoop.
Later is Schutstals McLlNTOCK, 'n seun van Jozef Plessis
HOOGMOED en Schutstals DIRK gebruik.

NUWE ERA

Die kudde, toe reeds bekend vir sy goeie vleis bouvorm en
koeie met baie melk, was nie in tel nie, want die koppe, horings
en skowwe het nie die ideale prentjie gepas nie. Die na-speen
groei was ook nie na wense nie. Christo het van die begin af
aan die prestasie skema deelgeneem, het sy beeste geweeg
en baie Karstveld bulle is in die Fase C getoets, veral die
voeromsetverhouding was belangrike data wat in die kudde
gebruik is. Hy was dan ook deel van die Produksie groep toe
dit gestig is en die eerste bul op die eerste Produksiegroep-
veiling is in 1989 deur Christo gekoop. In die negentigerjare
is nog 'n bate tot die kudde gevoeg: Mnr. Danie Bosman se
veekundige insette het oor 'n tydperk waardevolle bydraes
gelewer tot die vooruitgang van die stoet. Mnr. Bosman het
oor jare met sy kundigheid die denke van Christo help vorm
en is baie van hierdie kundigheid in die kudde ingeploeg.
Stoetteling is nooit 'n afgehandelde saak nie. Nuwe tegnologie
moet voortdurend gebruik en geëvalueer word. Christo was
nooit bang om na nuwe idees met betrekking tot stoetteling te
luister nie.

 

Karstveld bulle se nageslag is oral in Suid-Afrika en Namibië te
vind en word met goeie welslae gebruik. Johan Cronje, David
van der Linde, Jacques Steenkamp, Pierre Fouche, Martin
Ras, Richter Jordaan, Neels Van Rooyen, Schalk de Jager,
Nico Tromp, Berndt Gaerdes, Erwin Strubing, Peet van Zijl,
Ben du Plessis, Chris Goosen, Eddie Hamman, Omatjenne
en Neudam proefplase is van die telers wat Karstveld bulle
gebruik. Nageslag van Karstveld bulle behaal dikwels hoogste
pryse op veilings.

TOEKOMS

Karstveld Afrikaners het die uitdaging aanvaar om die
Afrikanerbees uit te bou tot 'n ras, wat met sy unieke
eienskappe kompeterend in die vleisbedryf kan wees. Om
hierdie mikpunt te behaal word hard gewerk om die stigma
rondom Afrikanerbeeste af te breek. Dit kan alleen gebeur as
jou produk reg is. Prestasie evaluasie, BLUP, en as dit moet,

Infusie moet met gesonde balans gebruik word om hierdie doel
so gou as moontlik te bereik. Binne hierdie raamwerk
word skoue gebruik as advertensie vir die ras en nie as
mededinging van telers nie.

© 2018 Karstveld. Proudly created by Netso.co

  • Facebook Clean